Từ khóa: cholesterol cao

Những nguy hiểm gây nên do cholesterol cao

Những nguy hiểm gây nên do cholesterol cao

Cholesterol là một chất giống chất béo có trong máu và trong hầu hết các tế bào của cơ thể. Cơ thể có chứa cholesterol là điều rất bình thường. Cơ thể sử dụng cholesterol để ...
  • logo-moi
  • 22222222 copy
  • ozin
  • oyster-plus
  • pro-mom
  • sua-non-goodhealth